تماس با ما

صفحه اصلی > تماس با ما

زاهدان خیابان دانشگاه مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
ساختمان موسسه آموزشی زبان های خارجه
دبیرخانه دائمی همایش های دانشگاه
تلفن تماس/فکس:  05433429796
همراه دبیر علمی همایش (دکتر حبیبی مود):  09158390780