اخبار

1397/11/17
بدینوسیله به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند با توجه به همزمانی همایش ملی گردشگری با ایام 22 بهمن و سالروز شهادت حضرت زهرا (س) و اینکه در آن ایام عموم همکاران و دانشجویان بدلیل تداوم تعطیلات در دانشگاه حضور ندارند، زمان برگزاری همایش به شرح ذیل تغییر یافت.


بدینوسیله به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند با توجه به همزمانی همایش ملی گردشگری با ایام 22 بهمن و سالروز شهادت حضرت زهرا (س) و اینکه در آن ایام عموم همکاران و دانشجویان بدلیل تداوم تعطیلات در دانشگاه حضور ندارند، زمان برگزاری همایش به شرح ذیل تغییر یافت.

تاریخ شروع ثبت نام در همایش: 1397/07/01

تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش: 1397/07/01

آخرین مهلت ثبت نام: 1397/11/30

آخرین مهلت ارسال مقاله: 1397/11/26


تاریخ برگزاری:  1397/11/30 لغایت 1397/12/2
گردش علمی (در صورت به حد نصاب رسیدن): 1397/12/1

برگزارکننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان