اخبار

1397/10/26
متولیان این رویداد علمی قصد برگزاری کارگاه های آموزشی با عناوین ذیل را دارند. 1- گردشگری کودک 2- آشنایی با ژئوتوریسم 3- ثبت جهانی آثار میراث فرهنگی فرصتی برای توسعه پایدار گردشگری استان سیستان و بلوچستان با تاکید بر مدیریت تراکم در مقاصد


به اطلاع شرکت کنندگان محترم در نخستین همایش ملی گردشگری، توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی می رساند، متولیان این رویداد علمی قصد برگزاری کارگاه های آموزشی با عناوین ذیل را دارند. لذا کلیه متقاضیان این کارگاه ها می توانند جهت ثبت نام به سایت همایش مراجعه نمایند. لازم به ذکر است که به کلیه شرکت کنندگان گواهی نامه معتبر اعطاء خواهد گردید.
1- گردشگری کودک (خانم دکتر قیامی مدیر عامل شرکت زمین پویان آپادان اصفهان)
2- آشنایی با ژئوتوریسم (خانم دکتر قیامی مدیر عامل شرکت زمین پویان آپادان اصفهان)
3- ثبت جهانی آثار میراث فرهنگی فرصتی برای توسعه پایدار گردشگری استان سیستان و بلوچستان با تاکید بر مدیریت تراکم در مقاصد (خانم دکتر بهاره بیشمی، استادیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری)
لازم به ذکر است در صورت ثبت نام حداقل 15 نفر در کارگاه های مذکور، مدیریت همایش اقدام به برگزرای خواهد نمود.