اخبار

1397/09/03
تمامی مقالات همایش ملی گردشگری در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه خواهد شد.تمامی مقالات همایش ملی گردشگری در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه خواهد شد.
کد همایش: ISC 11205-97181