اخبار

1397/11/27
به استحضار پژوهشگران محترم می رساند سریعا نسبت به پرداخت هزینه های مقالات پذیرش شده و سایر خدمات اقدام نمایند. در غیر اینصورت مقالات مربوطه چاپ نخواهند شد.


به استحضار پژوهشگران محترم می رساند سریعا نسبت به پرداخت هزینه های مقالات پذیرش شده و سایر خدمات اقدام نمایند. در غیر اینصورت مقالات مربوطه چاپ نخواهند شد.

1397/11/17
بدینوسیله به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند با توجه به همزمانی همایش ملی گردشگری با ایام 22 بهمن و سالروز شهادت حضرت زهرا (س) و اینکه در آن ایام عموم همکاران و دانشجویان بدلیل تداوم تعطیلات در دانشگاه حضور ندارند، زمان برگزاری همایش به شرح ذیل تغییر یافت.


بدینوسیله به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند با توجه به همزمانی همایش ملی گردشگری با ایام 22 بهمن و سالروز شهادت حضرت زهرا (س) و اینکه در آن ایام عموم همکاران و دانشجویان بدلیل تداوم تعطیلات در دانشگاه حضور ندارند، زمان برگزاری همایش به شرح ذیل تغییر یافت.

تاریخ شروع ثبت نام در همایش: 1397/07/01

تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش: 1397/07/01

آخرین مهلت ثبت نام: 1397/11/30

آخرین مهلت ارسال مقاله: 1397/11/26


تاریخ برگزاری:  1397/11/30 لغایت 1397/12/2
گردش علمی (در صورت به حد نصاب رسیدن): 1397/12/1

برگزارکننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان


1397/11/02


تور یک روزه سیستان ویژه همایش ملی گردشگری، توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی

تور یک روزه تمندان ویژه همایش ملی گردشگری، توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی


تور نیمروزه زاهدان ویژه همایش ملی گردشگری، توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی
بازدید از گودواره سیکهای زاهدان
بازدید از محله هندی های زاهدان
بازدید از ساختمان دادگستری
پذیرایی عصرانه ویژه هندی در محل گودواره
خدمات: ترانسفر رفت و برگشت با اتوبوس


تور نیمروزه زاهدان ویژه همایش ملی گردشگری، توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی
بازدید از موزه جنوب شرق
بازدید از موزه پست
عصرانه و پذیرایی در محل موزه
خدمات: ترانسفر رفت و برگشت با اتوبوس

جهت رزرو به کارتابل خود قسمت خدمات مراجعه نمائید.

ضمنا تمامی تورها در صورت به حد نصاب رسیدن (20 نفر) انجام خواهد شد.


1397/10/26
متولیان این رویداد علمی قصد برگزاری کارگاه های آموزشی با عناوین ذیل را دارند. 1- گردشگری کودک 2- آشنایی با ژئوتوریسم 3- ثبت جهانی آثار میراث فرهنگی فرصتی برای توسعه پایدار گردشگری استان سیستان و بلوچستان با تاکید بر مدیریت تراکم در مقاصد


به اطلاع شرکت کنندگان محترم در نخستین همایش ملی گردشگری، توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی می رساند، متولیان این رویداد علمی قصد برگزاری کارگاه های آموزشی با عناوین ذیل را دارند. لذا کلیه متقاضیان این کارگاه ها می توانند جهت ثبت نام به سایت همایش مراجعه نمایند. لازم به ذکر است که به کلیه شرکت کنندگان گواهی نامه معتبر اعطاء خواهد گردید.
1- گردشگری کودک (خانم دکتر قیامی مدیر عامل شرکت زمین پویان آپادان اصفهان)
2- آشنایی با ژئوتوریسم (خانم دکتر قیامی مدیر عامل شرکت زمین پویان آپادان اصفهان)
3- ثبت جهانی آثار میراث فرهنگی فرصتی برای توسعه پایدار گردشگری استان سیستان و بلوچستان با تاکید بر مدیریت تراکم در مقاصد (خانم دکتر بهاره بیشمی، استادیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری)
لازم به ذکر است در صورت ثبت نام حداقل 15 نفر در کارگاه های مذکور، مدیریت همایش اقدام به برگزرای خواهد نمود.

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر