اخبار

1397/07/28
بدینوسیله به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند تاریخ های همایش به شرح ذیل تغییر کرد.


بدینوسیله به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند تاریخ های همایش به شرح ذیل تغییر کرد.تاریخ شروع ثبت نام در همایش: 1397/07/01

تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش: 1397/07/01

آخرین مهلت ثبت نام: 1397/08/30

آخرین مهلت ارسال مقاله: 1397/08/30


تاریخ برگزاری:  1397/09/14 
برگزارکننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان


1395/05/20
بدینوسیله به اطلاع شرکت کنندگان محترم می رساند که در زمان ارسال مقاله، مقاله به صورت کامل (نه فقط چکیده) ارسال گردد.


بدینوسیله به اطلاع شرکت کنندگان محترم می رساند که در زمان ارسال مقاله، مقاله به صورت کامل (نه فقط چکیده) ارسال گردد.

1395/04/23
تمامی مقالات همایش ملی گردشگری در پایگاه سویلیکا نمایه خواهند شد.


تمامی مقالات همایش ملی گردشگری در پایگاه سویلیکا نمایه خواهند شد.

1395/03/27
تمامی مقالات همایش ملی گردشگری در پایگاه علمی اطلاعات جهاد دانشگاهی (SID) نمایه خواهند شد.


تمامی مقالات همایش ملی گردشگری در پایگاه علمی اطلاعات جهاد دانشگاهی (SID) نمایه خواهند شد.

صفحه اولصفحه قبل12 صفحه بعدصفحه آخر