کارگاههای آموزشی

درباره همایش > کارگاههای آموزشی >


گردشگری کودک

1397/11/24
دکتر مریم السادات قیامی
ظرفیت 40 نفر

آشنایی کودکان با صنعت گردشگری

لينك اصلي

ژئوتوریسم

1397/11/24
دکتر مریم السادات قیامی
ظرفیت 40 نفر

آشنایی با صنعت ژئوتوریسم (به عنوان مثال ژئوتوریسم معدنی)

لينك اصلي

ثبت جهانی آثار میراث فرهنگی

1397/11/24
دکتر بهار بیشمی
ظرفیت 40 نفر

ثبت جهانی آثار میراث فرهنگی فرصتی برای توسعه پایدار گردشگری استان سیستان و بلوچستان با تاکید بر مدیریت تراکم در مقاصد

لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل1  صفحه بعدصفحه آخر