اخبار

بدینوسیله به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند ارسال مقالات علمی و کاربردی در محورهای مختلف همایش ...

ادامه مطلب

تمامی مقالات همایش ملی گردشگری در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه خواهد شد. ...

ادامه مطلب

احتراماً با توجه به تماس های مکرر پژوهشگران گرامی مبنی بر افزایش زمان ارسال مقالات ...

ادامه مطلب

بدینوسیله به اطلاع شرکت کنندگان در همایش می رساند جزئیات تخفیف 50 درصدی در جدول ذیل آمده است ...

ادامه مطلب

بدینوسیله به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند تاریخ های همایش به شرح ذیل تغییر کرد. ...

ادامه مطلب

بدینوسیله به اطلاع شرکت کنندگان محترم می رساند که در زمان ارسال مقاله، مقاله به صورت کامل (نه فقط چکیده) ارسال گردد. ...

ادامه مطلب

تمامی مقالات همایش ملی گردشگری در پایگاه سویلیکا نمایه خواهند شد. ...

ادامه مطلب

تمامی مقالات همایش ملی گردشگری در پایگاه علمی اطلاعات جهاد دانشگاهی (SID) نمایه خواهند شد. ...

ادامه مطلب

جهت درج خبر جدید به قسمت زیر بروید : مدیریت سایت > اطلاع رسانی > اخبار این قسمت به عنوان خلاصه خبر در نظر گرفته شده پس سعی نمایید توضیحات موجود در این قسمت بیش از حد زیاد نباشد ! ...

ادامه مطلب

جهت درج خبر جدید به قسمت زیر بروید : مدیریت سایت > اطلاع رسانی > اخبار این قسمت به عنوان خلاصه خبر در نظر گرفته شده پس سعی نمایید توضیحات موجود در این قسمت بیش از حد زیاد نباشد ! ...

ادامه مطلب
جزئیات بیشتر

آدرس دبیرخانه

زاهدان خیابان دانشگاه مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
ساختمان موسسه آموزشی زبان های خارجه
دبیرخانه دائمی همایش های دانشگاه
تلفن تماس/فکس:  05433429796
همراه دبیر علمی همایش (دکتر حبیبی مود):  09158390780